Regulamin konkursu Weekend w BarcelonieRegulamin konkursu “Weekend w Barcelonie”


 • 1. ORGANIZATOR KONKURSU

  FLORAQUEEN Flowering the World S.L. (Poniżej FLORAQUEEN), o kodzie identyfikacji podatkowej ES B-63609051, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Barcelony, z siedzibą w 00-116 Warszawie, ul. Świętokrzyskiej 30/63 jest oficjalnym organizatorem konkursu “Weekend w Barcelonie” (Poniżej “konkurs”). Konkurs odbywa się w internecie z uwzględnieniem praw, których konsultacja jest możliwa na stronie internetowej www.floraqueen.pl (Poniżej “strona internetowa”).


 • 2. OKRES I WARUNKI KONKURSU

  Konkurs rozpoczyna się 18 lipca 2016 r. i kończy się 31 sierpnia 2016 r. Do konkursu przystępują wszyscy klienci, którzy złożą zamówienie w.w. okresie na którejkolwiek ze stron FLORAQUEEN. Aby zostać uczestnikiem konkursu, trzeba spełnić poniższe wymagania:

  Konkurs jest skierowany do osób pełnoletnich, które ukończyły 18 rok życia, zamieszkujących Europę. W przypadku obywateli spoza Europy, informujemy, że obejmują ich przepisy europejskie. Promocja jest ważna dla wszystkich krajów dostawy, które udostępnia strona internetowa. Uczestnictwo jest uzasadnione własnym zaświadczeniem zakupu. Klient może znaleźć zaświadczenie zakupu na swoim koncie klienta. Każdy uczestnik może wziąć udział w konkursie tyle razy, ile zamówień złoży. Osoby, które podadzą fałszywe lub niekompletne dane albo dokonają próby oszustwa, zostaną zdyskwalifikowane z konkursu.


 • 3. NAGRODA, WARUNKI KONKURSU, ZASADY WYMIANY

  Firma FLORAQUEEN organizuje konkurs za pomocą systemu losowego. Zwycięzca konkursu zostanie ogłoszony publicznie. Losowanie odbędzie się w przeciągu 15 dni roboczych, liczonych od dnia zakończenia konkursu. Do losowania przystąpią wszyscy uczestnicy, wśród których, zostanie wylosowany “Weekend w Barcelonie” dla dwóch osób. Zwycięzca ma prawo odrzucić nagrodę. Nie ma prawa do wymiany nagrody za jej wartość pieniężną lub przekazania jej osobie trzeciej. Jedyną opcją, jest wymiana nagrody na roczny abonament FloraQueen (12 bukietów, przez 12 miesięcy o szacowanej wartości 740€). W przypadku, gdy skontaktowanie się ze zwycięzcą, nie będzie możliwe w przeciągu 30 dni od dnia losowania, nagroda zostanie anulowana. FLORAQUEEN skontaktuje się ze zwycięzcą za pomocą poczty elektronicznej e-mail. Zwycięzca udostępni firmie FLORAQUEEN prawo do wykorzystania jego danych osobowych. Imię i nazwisko, narodowość, miejsce zamieszkania, wysłany bukiet i własne zdjęcie, zostaną opublikowane na kanałach promocyjnych FLORAQUEEN: media społecznościowe, strona internetowa oraz newslettery, w celu udowodnienia, że promocja jest prawdziwa. Zwycięzca ma prawo publikować zdjęcie z nagrodą FLORAQUEEN.

  Nagroda obejmuje:

  Bilety lotnicze do Barcelony w obie strony (Maksymalna wartość biletów 500€). Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za rezerwację, wszystkie dodatkowe koszty, wyższe niż gwarantowane 500€ (opłaty lotniskowe, bagaż, wzrost ceny, zmianę miejsc lub daty wylotu/powrotu.

  1 noc ze śniadaniem i kolacją w hotelu ABaC w Barcelonie http://www.abacbarcelona.com/es lub podobnym. (FLORAQUEEN zastrzega sobie prawo do podjęcia modyfikacji hotelu, utrzymując tę samą kategorię). Wszystkie dodatkowe życzenia muszą zostać opłacone i zorganizowane przez uczestnika konkursu. (FloraQueen zastrzega sobie prawo akceptacji zamian).

  - Gourmet Getaway EXCLUSIVE Hotel ABaC BCN
  - Upominek na powitanie
  - Śniadanie gourmet w pokoju lub restauracji hotelu
  - Podwieczorek lub kolacja w restauracji ABaC 2* Michelin - Wybór z winiarni z około 1000 rodzajów win. (Nagroda nie obejmuje kosztu napojów)
  - Wizyta w kuchni popularnej restauracji 2* Michelin
  - Dostęp do ABaC SPA

  Uczestnicy mają prawo wybrać datę podróży, zgodnie z ustalonym okresem przez FLORAQUEEN. (Detallar fechas)Nagroda nie może zostać wymieniona na inny produkt ani jej wartość pieniężną, z wyjątkiem rocznego abonamentu FLORAQUEEN (12 bukietów w 12 miesięcy o łącznej wartości 740€).

  Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z FLORAQUEEN:info@floraqueen.com

  Akceptacja warunków: Uczestnictwo w konkursie i losowaniu nagrody potwierdza, że uczestnik zaakceptował prawne warunki konkursu.


 • 4. OGRANICZENIA

  W konkursie nie mogą wziąć udziału następujące osoby oraz ich rodzina do drugiego stopnia pokrewieństwa (włącznie): (i) Osoby fizyczne związane lub zatrudnienie przez jakąkolwiek jednostkę prawną związaną z FLORAQUEEN. (ii) Osoby fizyczne, które mają udział pośredni lub bezpośredni w kapitale FLORAQUEEN. (iii) Każda inna osoba fizyczna, które brała udział pośredni, lub bezpośredni w losowaniu nagrody, lub w bezpośredniej lub pośredniej organizacji i rozwoju tego konkursu (agencja, firmy, współpracownicy etc.) Zamówienia na stronie internetowej, złożone poza okresem trwania konkursu, nie zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa. Również zostanie odrzucone uczestnictwo osób z niepełnymi danymi kontaktowymi, nieprawidłowymi danymi osobowymi wymaganymi do wzięcia udziału w konkursie lub sfałszowanymi danymi. Wszystkie dane podane przez uczestnika muszą być autentyczne. FLORAQUEEN zastrzega sobie prawo wymagania okazania dowodu osobistego lub paszportu do zweryfikowania danych osobowych. FLORAQUEEN ma prawo podjąć akcje prawne przeciwko osobom, które popełnią jakąkolwiek czynność uznaną za manipulację lub sfałszowanie konkursu. FLORAQUEEN nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania przez uczestnika nagrody. FLORAQUEEN nie jest odpowiedzialna za wyrządzone szkody i wykroczenia, które mogą popełnić uczestnicy lub osoby trzecie.


 • 5. WYŁĄCZNOŚĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI

  FLORAQUEEN nie ponosi odpowiedzialności prawnej w żadnym wypadku i okolicznościach, które mogą przeszkodzić w udziale w konkursie lub wykorzystaniu pełnym, lub połowicznym wygranej nagrody. FLORAQUENN nie jest odpowiedzialna za poniższe przypadki:

  - Modyfikacja i/lub zmiany ustalonych warunków nagrody, zrealizowane przez zwycięzcę.

  - Możliwe opóźnienia linii lotniczych, utrata samolotu lub bagażu uczestnika i jego osoby towarzyszącej. W tym przypadku zwycięzca musi bezpośrednio skontaktować się z biurem podróży lub linią lotniczą.

  - Szkody każdej natury, które zostaną wyrządzone z powodu tymczasowego braku dostępności lub połączenia z siecią telekomunikacyjną, lub mediami społecznościowymi.

  - Niedozwolone, nieuważne, niezgodne z prawem wykorzystanie nagrody.

  - Szkody wyrządzone przez osoby trzecie, które mogą mieć wpływ na rozwój uczestnictwa w konkursie lub wykorzystanie nagrody.

  - Przypadki siły wyższej, które mogą zaszkodzić rozwojowi uczestnictwa lub wykorzystaniu nagrody.

  W przypadku, gdy konkurs nie będzie mógł zostać zrealizowany z powodu wykrytego oszustwa, technicznych błędów lub każdego innego motywu, który jest poza kontrolą FLORAQEEN i ma wpływ na normalny rozwój konkursu, FLORAQUEEN ma prawo zakomunikować anulację, modyfikację albo zawieszenie konkursu, biorąc pod uwagę stronę internetową konkursu.


 • 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  Polityka danych osobowych znajduję się na stronie internetowej FLORAQUEEN. Sprawdź politykę danych osobowych tutaj.


 • 7. MODYFIKACJE

  FLORAQUEEN ma prawo zmodyfikować warunki tego konkursu w każdym momencie, tylko z powodów sprawiedliwych i uzasadnionych, komunikując nowe warunki konkursu, warunki anulowania konkursu, z uwzględnieniem wczesnego powiadomienia.


 • 8. PYTANIA

  Wszystkie pytania i wątpliwości prosimy kierować pod adres e-mail info@floraqueen.com.


 • 9. ODPOWIEDNIE USTAWODAWSTWO I JURYSDYKCJA

  Przedstawione warunki konkursu są zgodne z prawem hiszpańskim. Prawo hiszpańskie musi zostać uwzględnione podczas próby rozwiązania jakiejkolwiek reklamacji, która mogłaby nastąpić na podstawie ważności, interpretacji albo wykonaniu tych prawnych warunków konkursu. Sprawa należy do sądów i trybunałów miasta Barcelona.

Uśmiech gwarantowany

Wybór prezentów dla kobiet jest naprawdę ogromny. Wysłałem prezenty dla żony, mamy, dla moich sióstr... I znalazłem coś idealnego dla każdej z nich!
Nowak Sikorski, Kielce